Ιστοσελίδες με δωρεάν υλικό ειδικής αγωγής

Ψυχιατρική εργοθεραπεία

Η ψυχιατρική εργοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών με ψυχωτικές, νευρωτικές και ψυχοσωματικές διαταραχές και εξαρτήσεις. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε ενήλικές και παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυχικές – νευρωτικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας και συμπεριφοράς, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, διαταραχές πρόσληψης τροφής, τοξικοεξαρτήσεις, αλκοολισμό.

Στόχοι της εργοθεραπείας είναι:

 • Αυτονόμηση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Διαβίωσης
 • Αντιμετώπιση κινητικών προβλημάτων και πρόληψη δευτερογενών επιπλοκών
 • Διατήρηση και βελτίωση αντιληπτικών και νοητικών λειτουργιών
 • Διατήρηση και βελτίωση βασικών ψυχικών λειτουργιών
 • Λειτουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου και συμμετοχή σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Ενθάρρυνση των κοινωνικών επαφών και κοινωνική επανένταξη
 • Εργασιακή ένταξη και αποκατάσταση

Πηγή πληροφοριών: ιστοσελίδα ergotherapist.gr

Νευρολογική Εργοθεραπεία

Απευθύνεται σε ενήλικες που πάσχουν από βλάβες του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος, χρόνιο πόνο – κόπωση, σύνδρομα και εκφυλιστικές παθήσεις.

 

Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε άτομα με:

 • Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση
 • Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
 • Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
 • Μυασθένειες
 • Νόσος του Parkinson
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Βλάβες Περιφερικών Νεύρων
 • Όγκους
 • Χρόνιους Πόνους – Χρόνια Κόπωση
 • Στόχος του εργοθεραπευτή είναι να αξιολογήσει και να βοηθήσει τον ενήλικα, να αντιμετωπίσει τις κινητικές και γνωστικές διαταραχές και να επανέλθει στους προηγούμενους ρόλους του, έχοντας επανακτήσει σημαντικό ποσοστό των δεξιοτήτων του, ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός και ανεξάρτητος.

  Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός προγράμματος που θα στοχεύει στην:

  • Εκπαίδευση και ανεξαρτητοποίηση σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (σίτιση, ένδυση – απόδυση, προσωπική υγιεινή, μετακίνηση, επικοινωνία)
  • Διατήρηση και βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων
  • Βελτίωση και διατήρηση των αισθητηριακών, κινητικών, αντιληπτικών, γνωστικών λειτουργιών
  • Πρόληψη δευτερογενών επιπλοκών
  • Εργονομική διαμόρφωση του χώρου διαβίωσης
  • Κατασκευή και εκπαίδευση στη χρήση βοηθημάτων και προσαρμογών
  • Πρόληψη ατυχημάτων
  • Εκπαίδευση φροντιστών και οικογένειας σχετικά με τη φροντίδα του ασθενή
  • Εργασιακή επανένταξη

   Πηγή πληροφοριών: ιστοσελίδα ergotherapist.gr

Γηριατρική Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία στην γηριατρική αποκατάσταση, παρεμβαίνει σε ασθένειες του γήρατος, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία και τη φυσική κατάσταση κάθε ατόμου, αλλά και τη πάροδο του χρόνου. Οι συνηθέστερες παθήσεις των ηλικιωμένων είναι νευρολογικής και ορθοπεδικής φύσεως, όπως εγκεφαλικά επεισόδια, νόσος του Parkinson, σκλήρυνση κατά πλάκας, άνοιες, ρευματολογικά νοσήματα, σωματική κόπωση, κατάγματα, ακρωτηριασμοί, αλλά και ψυχιατρικές διαταραχές όπως κατάθλιψη και ψύχωση. Παράλληλα απευθύνεται και σε υγιή πληθυσμό, μέσω του θεσμού των Κ.Α.Π.Η..

Το ηλικιωμένο άτομο εξαιτίας της φυσικής του γήρανσης, αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερους περιορισμούς στη λειτουργικότητά του και βιώνει μια συνεχώς ασταθή κατάσταση υγείας, όπου κάθε πρόσθετη ασθένεια επιβαρύνει σημαντικά την σωματική, νοητική και ψυχολογική του κατάσταση. Για να μπορεί ο ηλικιωμένος να παραμένει λειτουργικός θα πρέπει να δραστηριοποιείται συνεχώς, ώστε να επαναφέρει ή να βελτιώνει τις δεξιότητές του σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Ένα πρόγραμμα γηριατρικής εργοθεραπείας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δυσκολιών του ηλικιωμένου σε κινητικό, γνωστικό και αισθητηριακό επίπεδο, την πρόληψη πιθανών διαταραχών, ή αλλαγών στη συμπεριφορά του , καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και τη δραστηριοποίησή του με στόχο:

 • Την πρόληψη δευτερογενών επιπλοκών
 • Διατήρηση των δεξιοτήτων σε Δραστηριότητες Καθημερινής Διαβίωσης
 • Διατήρηση – βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων
 • Διατήρηση – βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων
 • Πρόληψη ατυχημάτων
 • Εργονομική διαμόρφωση του χώρου διαβίωσής
 • Εκπαίδευση φροντιστών για την καταλληλότερη αντιμετώπιση και φροντίδα του ηλικιωμένου
 • Εκπαίδευση του ηλικιωμένου σε τεχνικές εξοικονόμησης σωματικής και νοητικής ενέργειας
 • Την ενεργή συμμετοχή του στη κοινότητα
 • Την ψυχαγωγία και τη δημιουργική απασχόληση
 • Την επιμόρφωση σε θέματα υγείας

Υπηρεσίες γηριατρικής εργοθεραπείας παρέχονται συνήθως μέσω των δομών κοινοτικής πρόνοιας, όπως τα Κέντρα Ανοιχτής προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), τις Λέσχες Φιλίας, καθώς επίσης και σε ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Πηγή πληροφοριών: ιστοσελίδα ergotherapist.gr

Παιδιατρική Εργοθεραπεία

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία δραστηριοποιείται, στοχεύει και δίνει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν βασικούς άξονες της φυσιολογικής ανάπτυξης. Ασχολείται με τη λειτουργικότητα του παιδιού και με την ικανότητά του να αλληλεπιδρά στο καθημερινό περιβάλλον, είτε στο σπίτι,  είτε στο σχολείο, είτε στην κοινότητα.

ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Ο Εργοθεραπευτής παρεμβαίνει στους εξής τομείς:

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Σε δραστηριότητες με μπάλα (πχ να πιάσει, να πετάξει)

• Στην ισορροπία

• Στο βάδισμα, στο τρέξιμο

• Στον αμφίπλευρο συγχρονισμό (π.χ να περάσει εμπόδια)

ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Στη θέση, τη στάση και τη δύναμη του χεριού και των δακτύλων

• Στον έλεγχο του καρπού και του αντιβραχίου

• Στη σύλληψη και στον έλεγχο του μολυβιού

• Στον σχεδιασμό κίνησης των δακτύλων

• Στην ταχύτητα και την ακρίβεια

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

• Στη συγκέντρωση προσοχής

• Στη μνήμη (οπτική, ακουστική- βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη)

• Στον προσανατολισμό χώρου και χρόνου

• Στην οπτική διάκριση (κατηγοριοποίηση, διαφοροποίηση)

• Στην εκτέλεση εντολών

• Στην οργάνωση

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

• Στο αιθουσαίο σύστημα (σε κινητικές δραστηριότητες, κούνιες…)

• Στο ιδιοδεκτικό σύστημα (αναρρίχηση…)

• Στο απτικό σύστημα (ευαισθησία στο άγγιγμα)

• Στο  ακουστικό σύστημα (ευαισθησία σε ήχους)

• Στο οπτικό σύστημα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

• Στην ένδυση και απόδυση ρούχων και παπουτσιών

• Στη σύλληψη του κουταλιού, στον έλεγχο χεριού ή στόματος

• Στο μπάνιο

• Στην προσωπική υγιεινή, όπως τουαλέτα, περιποίηση μαλλιών

και δοντιών

Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιεί η εργοθεραπεία στο πλαίσιο θεραπευτικών προγραμμάτων στην παιδιατρική προσφέρουν ευκαιρίες στο παιδί για:

Παιχνίδι, Ανάπτυξη δεξιοτήτων, Σκέψη και κρίση, Φαντασία, Μνήμη, Προφορική και γραπτή έκφραση, Συγκέντρωση προσοχής, Παρατήρηση

Πηγή Πληροφοριών: ιστοσελίδα » Παίδων Αρωγή » ( http://www.paidonarogi.gr/ergotherapy/kidsergotherapy )

Επιστήμη της Εργοθεραπείας

Είναι γεγονός ότι στην καθημερινή μας ζωή κάνουμε πολλές ασχολίες μόνοι μας, όπως για παράδειγμα κοιμόμαστε,
σηκωνόμαστε μόνοι μας από το κρεβάτι, ντυνόμαστε, ετοιμάζουμε το πρωινό μας, μετακινούμαστε, συναντάμε φίλους και
πολλά άλλα. Όλες οι δραστηριότητες που κάνουμε καθημερινά αυτόνομα, μας φαίνονται φυσιολογικές και συχνά τείνουν να
συνιστούν ρουτίνα για εμάς.

Τι συμβαίνει όμως αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρουμε να κάνουμε μόνοι μας όλα όσα μέχρι πρότινος πετυχαίναμε ;

Δε θα νιώσουμε άβολα, δε θα δυσαρεστηθούμε, εάν λόγου χάρη δεν μπορούμε να σηκωθούμε χωρίς βοήθεια ;

Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ θέλουν να κάνουν όλες αυτές τις ασχολίες που μπορούμε να εκτελούμε σε καθημερινή βάση,
δυστυχώς δε τα καταφέρνουν. Ορισμένες αιτίες για αυτό μπορούν να είναι  ένα πρόβλημα υγείας, η κινητική κατάσταση, η
ψυχική διάθεση. Άμεση συνέπεια είναι η στεναχώρια και  η θλίψη του ατόμου που μπορεί να το οδηγήσει ακόμη και στην
παραίτηση από τη ζωή.

Εδώ έρχεται η επιστήμη της εργοθεραπείας για να παρέμβει.

Τι είναι όμως εργοθεραπεία ;

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων .
( πηγή πληροφοριών : ιστοσελίδα νόηση  http://www.noesi.gr/book/intervention/ergotherapeia )

Πότε εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας ;

Στις 27 Οκτωβρίου κάθε έτους εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας.

Ρόλος Εργοθεραπευτή

Οι βασικοί ρόλοι του εργοθεραπευτή είναι:

 • Χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του Έργων και δραστηριοτήτων αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.
 • Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με τον πελάτη/ ασθενή και την οικογένεια του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 • Επιλέξει, αναλύσει, διαβαθμίσει και προσαρμόσει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.
 • Σχεδιάζει, κατασκευάζει, εφαρμόζει και παρέχει ειδικά βοηθήματα ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή του πελάτη στα έργα και τις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής.
 • Εκτιμά και να τροποποιεί το περιβάλλον (κοινωνικό, φυσικό…) ώστε να διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή του πελάτη στο περιβάλλον της επιλογής του.
 • Επιλέγει και εφαρμόζει θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την Εργοθεραπεία εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του.
 • Αναπτύσσει αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία με άτομα και ομάδες.Αποτελεί ενεργό μέλος της επιστημονικής ομάδας.
 • Οργανώνει, διαχειρίζεται και διοικεί ένα τμήμα ή μια υπηρεσία εργοθεραπείας.
 • Υιοθετεί τις βασικές αρχές της δεοντολογίας. Σέβεται τις αξίες και τη διαφορετικότητα ατόμων από άλλες εθνικές ομάδες και πολιτισμούς.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Εργοθεραπείας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες ως Εργοθεραπευτές ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικείμένου του Τμήματος είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπεύθυνοι, στελέχη ή μέλη επιστημονικών ομάδων σε νοσοκομεία, οργανισμούς και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης.

Ο πτυχιούχος Εργοθεραπευτής κατανοώντας την σημασία των έργων και των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δουλεύει με άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή/ και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή/ και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές, καθώς και άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς όπως άτομα της τρίτης ηλικίας, φυλακισμένοι, άστεγοι, πρόσφυγες).

Πηγή πληροφοριών: ιστοσελίδα νόηση ( http://www.noesi.gr/book/intervention/ergotherapeia )